Förlagets beskrivning

Tanken bakom Stringent 1b är att lägga tyngdpunkten på relevanta samhällsvetenskapliga modeller och teorier. Läromedlet ger eleverna verktyg att analysera och förstå nyhetshändelser och samhällsfrågor snarare än att mata dem med fakta. I den gymnasiegemensamma kursen samhällskunskap 1b får eleverna möta en stor mängd fakta som ska ”bredda, fördjupa och utveckla” deras kunskaper om människors livsvillkor. Stringent 1b hjälper eleverna att skapa ordning i detta omfattande stoff och göra dem redo att ta vid som nästa generation samhällsbyggare.