Förlagets beskrivning

Enligt Lgr 22 och kursplanerna i SO och NO ska eleverna arbeta med livets uppkomst, växternas, djurens och människans utveckling, evolutionen, några berättelser om hur naturvetenskaplig kunskap vuxit fram, samt människor bakom de naturvetenskapliga upptäckterna.

I Stora läs och lär - Urtiden får de elever, som kommit lite längre i sin läsutveckling möta 25 sakprosatexter om livets och människans uppkomst och utveckling. Här finns texter om bl a. Allt från början, Livets födelse, Livet i havet, De första fiskarna, Kräldjurens tid, Dinosaurier, Däggdjuren tar över, Gryningshäst, Grottbjörn, Smilodon, De första människorna, Neandertalare, Homo sapiens, Fossil, samt Darwin och evolutionen.

Eleverna läser sakprosatexten på arbetsbladet och svarar därefter på ett antal utredande frågor om innehållet i texten. De tränas i att läsa mellan raderna och att dra slutsatser utifrån olika ledtrådar i texten och att göra egna reflektioner. Dessutom får eleverna träna både sökläsning och läsförståelse.

Stora läs och lär - Urtiden passar utmärkt för att läggas in på elevernas arbetsschema i svenska eller till klassens undervisning i SO och NO i år 1 - 3. Läromedlet är även lämpligt för specialundervisning för elever med särskilda behov i högre åldrar, samt för nyanlända elever som behöver träna vanligt förekommande ord och ämnesbegrepp.