Förlagets beskrivning

Enligt Lgr 22 och kursplanen i SO och teknik ska eleverna arbeta med spår av den senaste istiden, människans uppkomst, vandringar, samlande och jakt samt förändrade levnadsvillkor i samband med övergången till jordbruk, Norden befolkas, samt människans levnadsvillkor under nordisk stenålder, bronsålder och järnålder, tidslinjer och tidsbegrepp. Dessutom ska eleverna läsa om några föremål i elevens vardag och hur de är anpassade efter människans behov, samt hur de har förändrats över tid.

I Stora läs och lär - Forntiden får de elever, som kommit lite längre i sin läsutveckling möta 25 sakprosatexter om människans tidiga historia och om spår av forntiden i naturen. Här finns texter om bl a. Istiden, Renjägare, Hunden, Mammuten, Värmetiden, De första bönderna, Efter döden, Brons, På gården, Plogen och hjulet, Hällristningar, Gåvornas tid, Järn, Livet i byn, Fornborgen, Gravar, Vikingafärder, Runor, Asagudar, samt Birka.

Eleverna läser sakprosatexten på arbetsbladet och svarar därefter på ett antal utredande frågor om innehållet i texten. De tränas i att läsa mellan raderna och att dra slutsatser utifrån olika ledtrådar i texten och att göra egna reflektioner. Dessutom får eleverna träna både sökläsning och läsförståelse.

Stora läs och lär - Forntiden passar utmärkt för att läggas in på elevernas arbetsschema i svenska eller till klassens undervisning i SO och teknik år 1 - 3. Läromedlet är även lämpligt för specialundervisning för elever med särskilda behov i högre åldrar, samt för nyanlända elever som behöver träna vanligt förekommande ord och ämnesbegrepp.