Förlagets beskrivning

I Stora läs och lär får barnen läsa 25 faktatexter om svenska blommor och träd. Här finns bl a texter om blommor som Vallmo, Blåklocka, Linnéa, Vitsippa och Gullviva. Några av träden som presenteras är Bok, Alm, Lind, Ek, Gran, Ask, Lönn och Asp.
Eleverna läser faktatexten på arbetsbladet och svarar därefter på ett antal utredande frågor, där de tränas i att läsa mellan raderna.