Förlagets beskrivning

detta läromedel får eleverna läsa 25 faktatexter om solen och jordens lutning, årstidsväxlingar i naturen, hur man känner igen årstider, djur och växter i närmiljön och deras livscykler, biologiska samband och ekosystemtjänster, som pollinering och nedbrytning.

I Stora läs och lär får eleverna läsa faktatexter inom en mängd olika områden.
De läser faktatexten på arbetsbladet och svarar därefter på ett antal utredande frågor. Elevernas tränas i att läsa mellan raderna, dessutom får de träna både sökläsning och läsförståelse.