Förlagets beskrivning

Med det digitala Stjärnsvenskabiblioteket kan alla elever, oavsett var de befinner sig i läsutvecklingen enkelt läsa på sin nivå. Stjärnsvenskabiblioteket är ett digitalt läromedel för svenska för förskoleklass till ca åk 3. I det digitala Stjärnsvenskabiblioteket finns alla titlarna från Upplevelse Paket 3, Sagopaketet och Stjärnsvenska Fakta Paket, totalt 96 titlar. Det digitala biblioteket är framtaget med stöd från Specialpedagogiska skolmyndigheten. Perfekt att använda till läsgrupper då du köper en grupplicens med 96 titlar x 30 ex! Funkar bra även

Med Stjärnsvenskabiblioteket får ni:
- Stöd i läsinlärningen med inläst ljud till alla texter.
- Möjlighet att anpassa innehållet efter elevernas olika behov i enlighet med Specialpedagogiska skolmyndighetens rekommendationer.
- Möjlighet för dig som lärare att tilldela elever böcker på rätt nivå.
- Flera olika sätt att arbeta med texten och bilderna i böckerna.
- Tydlig nivåindelning och struktur.

Stjärnsvenskabiblioteket köper du med grupplicens, som innehåller 30 elevlicenser och 2 lärarlicenser.

Köper du det här digitala läromedlet till flera grupper/klasser? Lägg då en separat order för varje grupp/klass.