Förlagets beskrivning

Träna mera är en fristående del i serien Stegmatte. I varje häfte finns uppgifter som tränar elevernas förmågor och färdigheter. Uppgifterna är kopplade till de olika nivåerna på Stegbladen, för att tydliggöra elevernas arbete mot kunskapskraven i matematik i Lgr 11. - jämföra mängder och antal: fler än, färre än, flest och lika många - siffror, tal och antal 0 - 10 - addition inom talområde 0 – 10