Förlagets beskrivning

Träna mera är en fristående del i serien Stegmatte. I varje häfte finns uppgifter som tränar elevernas förmågor och färdigheter. Uppgifterna är kopplade till de olika nivåerna på Stegbladen, för att tydliggöra elevernas arbete mot kunskapskraven i matematik i Lgr 11. - att fortsätta ett påbörjat mönster och göra egna mönster - veckodagarnas namn - dygnets olika delar - dagarnas ordning - dubbelt och hälften