Förlagets beskrivning

Tala med texten 2 är en kombinerad text- och arbetsbok för elever som läser svenska som andraspråk eller behöver extra träning. Den är en fortsättning på Tala med texten 1.

Urvalet i Tala med texten 2 är i första hand gjort med tanke på elever i årskurs 8-9. Till texterna finns olika typer av uppgifter som till exempel läsförståelse, ordkunskap, grammatik och diskussion. Boken innehåller också skrivuppgifter samt gå vidare-uppgifter för de elever som arbetar snabbt och behöver extra material.