Förlagets beskrivning

Stavningslek är en svenskproducerad pedagogisk app som lär ut stavning av mer än 300 substantiv, på nio olika språk på iPad och iPhone och på svenska och engelska på Android.

Stavningslek är utvecklad enligt grundläggande läsinlärningsmetodik - ljudningsmetoden. Appen använder ljudande bokstäver samt både långa och korta vokaler vilket är mycket viktigt när barn skall lära sig ljuda ihop bokstäver till ord på rätt sätt.

Appen främjar språklig medvetenhet genom kunskap om bokstäverna, hur de låter och hur man använder dem för att stava till ord. Stavningslek är framtagen i samarbete mellan specialpedagog, barnboksillustratör och programmerare.

Det finns två grundläggande metoder för läsinlärning; ljudningsmetoden och helordsmetoden. I vår populära app Lyssna och läs används helordsmetoden.

I Stavningslek finns två olika delar.

Stavningståget

I den första delen kallad Stavningståget presenteras en bild och ett antal bokstäver. Barnet pekar på bokstäverna som skall ingå i ordet. När ordet är klart får barnet höra ordet igen och de överblivna bokstäverna transporteras iväg av tåget. Till barnets stöd finns en uggla som ger instruktioner och beröm. Man kan välja hastighet på tåget eller att stänga av tåget helt.

Gömda bokstäver

I den andra delen kallad Gömda bokstäver presenteras ett substantiv genom bild och tal. Olika bokstäver gömmer sig bakom föremål såsom; staket, buskar och stenar. Barnet ska peka på de gömda bokstäverna i rätt ordning och stavar på så sätt ett ord. Som stöd till barnet finns en kanin som ger instruktioner och beröm.

Inställningar För att snabbt byta språk trycker man på knappen med flaggan. Följande språk finns att träna på: svenska, engelska, tyska, norska, danska, italienska, polska, portugisiska och nederländska.