Förlagets beskrivning

Stavning åk 4-6 A innehåller 15 kapitel, där varje kapitel behandlar ett stavningsmoment.

Varje kapitel innehåller fyra sidor.

Första sidan:

- Regelruta för aktuellt stavningsmoment

- Ordruta med tolv ord

- Rader där man skriver av de tolv orden

- Rader där man bildar meningar

Andra sidan:

- Korsord där man jobbar med de tolv orden

Tredje sidan:

- Berättande text med tillhörande övning

Fjärde sidan:

- Varierande övningar, som ibland kan vara extra kluriga

Samtliga övningar är inriktade mot träning av kapitlets stavningsmoment. Även om huvudsyftet med övningarna är just stavning, så får man också annat "på köpet":

- Ordkunskap

- Träning i att använda en ordlista.

Du som lärare avgör själv i vilken årskurs
du använder läromedlet.
Men rekommendationen är:

Stavning åk 4-6 A - åk 4

Stavning åk 4-6 B - åk 5 (Utgivning: 16 augusti 2015)

Stavning åk 4-6 C - åk 6 (Utgivning: 2016)