Förlagets beskrivning

Sprint är en serie för nyanlända ungdomar på språkintroduktionen i svenska som andraspråk. Sprint finns på tre nivåer, från absolut nybörjare till mer avancerad. Delar av innehållet utgår från Lgr 11. Sprint består av textböcker och övningsböcker på de två första nivåerna och den tredje nivån har en allt-i-ett-bok.