Förlagets beskrivning

Metodiskt uppbyggda läslistor för elever som kan läsa. Används både för kartläggning av elevens språkljud och för träning av ljudsstrukturerna i det svenska språket. Åldersberoende och används med fördel vid uttalssvårigheter av olika slag - även till flerspråkiga elever.