Förlagets beskrivning

Språkljud Träning är ett strukturerat material med mer än 1.200 bilder för metodisk träning av barns/ elevers olika språkljud. Materialet bygger på bilder som täcker ett barns hela ljudsystem. Träningen föregås av att läraren kartlägger barnets/elevens språkljud, och här kan man med fördel använda Språkljud Test. Därefter sker träning av de ljud som barnet/eleven saknar - i en bestämd ordning och på ett strukturerat sätt.