Förlagets beskrivning

Språkgodis är en mycket omtyckt språklära för skolår 1-6. Övningarna i Språkgodis har enkla instruktioner som gör att eleverna kan arbeta självständigt i sina böcker. 

Sega råttan tränar traditionella moment i svenskundervisningen i skolår 1 som alfabetet, en och ett, vokaler, meningsbyggnad, frågor och svar. Dessutom tränas enkel användning av tankekartor. Sega råttan omfattar endast 48 sidor eftersom man lägger mycket tid på bokstavsarbete i skolår 1. De tydliga övningarna gör att Språkgodis passar bra för specialundervisning. 

* Tränar viktiga moment i svenskundervisningen för det första skolåren, eleverna får baskunskaper i svenska, tryggt för läraren att eleverna får bred träning i svenska 
* Enkla instruktioner, eleverna kan arbeta självständigt, frigör tid för läraren
* Tilltalande form, lustfyllt för eleverna, arbetet går lättare och blir roligare. 

Författare till Språkgodis är Camilla Hörlin, lärare med mångårig erfarenhet som specialpedagog.