Förlagets beskrivning

Språket och berättelsen 1 täcker in den första kursen i svenska. Boken består av två tydliga delar. De första kapitlen utgår från klassiska teman i litteraturen, som till exempel Mod och styrka, Möten och avsked och Verklighet och fiktion.

I varje tema finns skönlitterära texter. Det är äldre och nyare texter, av kvinnor och män, från olika delar av världen. Varje text följs av uppgifter som tränar läsförståelse, ordkunskap och språkriktighet samt inbjuder till vidare diskussioner kring temat.