Förlagets beskrivning

I vårt nya läromedel Språkbruk presenteras arbetsblad under rubriker som Ord som talar om vad man anser, Ord som talar om vad man vet, Ord som talar om vad man känner, Att samtala, Kroppsspråk och tonfall, Ord med olika nyanser, Tal - och skriftspråk, Hur många språk finns det i världen?, Ungdomsspråk och slangord, Svordomar och skällsord, Språket på nätet, Läs och skriv stödord, Tankekarta, Läs och fråga dig ~ Varför?, Bra frågeord när du ska skriva en berättelse, Bilder för att minnas och lära, Svenska, danska, norska, Lånord och Dialekter.