Förlagets beskrivning

Spökbus är en app för Apples iPad. I Spökbus får ni träna på några av de vanligaste lägesorden, som på, i, under och framför. Appen består av tre spel som utspelar sig i en skog, ett tornrum och i en labyrint.

Spökbus är framtagen av logopeder och riktar sig till barn som befinner sig i början av sin språkutveckling. Spökbus är framtagen för att barnet med stöd av en vuxen ska få möjlighet att tillägna sig de språkliga begrepp som avses, men barnet kan också spela på egen hand.