Förlagets beskrivning

Spira omfattar faktaböcker för kurs 1 och 2 i biologi, båda anpassade till GY2011. I serien ingår också lärarhandledningar. Serien har fokus på kopplingen mellan genetik, evolution och systematik. Bastexten är begränsad och skriven med en berättande stil.

För dem som vill fördjupa eller bredda sina kunskaper i biologi finns många faktarutor, s.k. Nyckelhål, men de är inte nödvändiga för helheten.