Förlagets beskrivning

I spindelmatte får eleverna vara aktiva. Läraren (spindeln) är i centrum och skickar eleverna till åtta olika stationer. På varje station finns en matteuppgift med svarsalternativ A, B, C och D. När eleverna har arbetat klart med uppgiften går de tillbaka till läraren och tilldelas en ny station.