Förlagets beskrivning

Spektrum NO 5 Digital (elevlicens) är ett modernt, lustfyllt och engagerande digitalt läromedel i NO, med allt du behöver samlat på ett och samma ställe. Här får eleverna förutsättningar att utveckla sina förmågor utifrån engagerande och lättlästa texter. Du kan individanpassa materialet genom att dela ut material och övningar som är anpassade efter varje elevs nivå. Här finns även smarta funktioner som automatiskt anpassar övningar efter vad eleven behöver repetera och vad den kan gå vidare med. Läromedlet har en innehållsrik sva-ordbok med bildstöd som översätter till 9 språk.