Förlagets beskrivning

Spegla språket är en helt ny läromedelsserie för högstadiet i svenska och svenska som andraspråk.  Serien består av en grundbok, en textsamling och en lärarhandledning för varje årskurs.

Spegla språket bygger på aktuell forskning kring läsförståelse och stöttning. Böckerna är språkutvecklande och har ett elevnära tilltal.