Förlagets beskrivning

Specialpedagogik handlar om att arbeta för likvärdighet, delaktighet och tillgänglighet för alla människor.

Med det som utgångspunkt beskriver läromedlen i serien olika funktionsnedsättningar och hur samhället kan stötta människor genom specialpedagogiska insatser.

Serien ger även kunskaper om arbete inom olika specialpedagogiska verksamheter.