Förlagets beskrivning

Sparks 9 elevwebb är ett komplement till Sparks 9 textbook och workbook. Här finns ljudfiler till texter och hörövningar, extra färdighetsträning samt material till språkvalsundervisningen.

Sparks:

- breda teman och nivåindelade texter
- stort utbud av både fördjupningsuppgifter och grundläggande uppgifter för elever som läser engelska som språkval
- bjuder in världen i klassrummet.