Förlagets beskrivning

Sparks 8 elevwebb är ett komplement till Sparks 8 textbook och workbook. Här finns ljudfiler till texter och hörövningar, extra färdighetsträning samt material till språkvalsundervisningen. Sparks: - breda teman och nivåindelade texter - stort utbud av både fördjupningsuppgifter och grundläggande uppgifter för elever som läser engelska som språkval - bjuder in världen i klassrummet.