Förlagets beskrivning

Spåra är ett material för att träna handmotorik, öga-handkoordination, koncentration och precision. Men även läsriktning och spatial orientering: upp, ned, runt, mellan, höger och vänster samt mer avancerade former som t.ex. bokstavs- och sifferformer, ansiktsform och andra former.

Svårighetsgraden är varierad i tre nivåer, klara, färdiga och gå och är även stegrande inom varje nivå.

Totalt 61 övningar, handledning och protokoll i A4-format.