Förlagets beskrivning

SOL 4000 Fokus - Geografi, Levande Historia, Religion och liv, Samhälle i dag 

Utmaningen
Du känner säkert igen situationen: flera av dina elever har svårt för att läsa och skriva och kan därför inte hänga med i undervisningen. En del har inga problem att hänga med i talad svenska, men har läs- och skrivsvårigheter eller diagnosticerad dyslexi. Andra kan läsa och skriva men har svenska som sitt andraspråk. Alla finns i samma klassrum.

Lösningen
Specialanpassade elev- och arbetsböcker skriva enligt de senaste forskningsrönen om vad som gör texter lättlästa. Fokus fungerar!