Förlagets beskrivning

I Söka svar  ligger betoningen på vad religionerna har gemensamt. Upplägget bygger på ett undersökande och jämförande arbetssätt. Jämförelserna underlättas genom att samma rubriker återkommer under de olika avsnitten.

Dessutom finns ett särskilt metodkapitel som ger eleverna verktyg för självständigt arbete och textanalys. Existentiella och etiska frågor står i fokus.