Förlagets beskrivning

Sök Direkt utgår från informationsprocessens åtta steg och är indelad i tre delar: • Konsten att söka information • Konsten att sammanställa och bearbeta information • Konsten att pröva källors tillförlitlighet. Eleverna får bland annat lära sig att söka, sovra och kritiskt granska information. De får även träna på att citera och göra källhänvisningar. I Sök Direkt finns många diskussionsfrågor, övningar,...