Förlagets beskrivning

Socialpedagogik beskriver det mångfacetterade arbetet med personer i utanförskap eller de som riskerar att hamna i utanförskap.

Fokus är lagt på lärande och den enskildes möjligheter till utveckling. Författaren tar upp olika förklaringsmodeller till utanförskap och problematiska livssituationer, samt beskriver de olika arbetssätt och metoder.