Förlagets beskrivning

MAXI-boken

För de snabba, de som vill ha större utmaningar, finns SO-Serien Maxi. Maxiboken utgår från Ämnesboken, men nya kapitel har tillkommit, och i de ursprungliga kapitlen har delvis nytt stoff lagts till.

I SO-S Samhällskunskap Maxi finns fler beskrivningar av de nya kommunikationsformerna, de nya metoderna för opinionsbildning och det helt förändrade försvaret.