Förlagets beskrivning

För de snabba, de som vill ha större utmaningar, finns SO-S Maxi. Maxiboken utgår från Ämnesboken, men nya kapitel har tillkommit, och i de ursprungliga kapitlen har delvis nytt stoff lagts till.

I SO-S Historia Maxi har tiden fram till den industriella revolutionen fått mer utrymme jämfört med Ämnesboken. Det handlar bland annat om utökade avsnitt om antiken och medeltiden.