Förlagets beskrivning

Hela SO-Serien är uppdaterad för Lgr 11. SO-Serien Samhällskunskap betonar samspelet mellan individ och samhälle. Här finns det mesta som eleverna behöver för att kunna orientera sig i dagens samhälle och förstå det som händer omkring dem.

Ämnesboken är en sammanslagning av de tre årskursböckerna.