Förlagets beskrivning

Enligt Lgr 22 och kursplanen i NO ska eleverna arbeta med solsystemets himlakroppar och deras rörelser, människan i rymden, samt några berättelser om hur naturvetenskaplig kunskap vuxit fram.

I Skriv och lär - Sol, måne och stjärnor får eleverna läsa 26 enkla sakprosatexter, samt skriva egna texter som de kan samla till en egen bok om rymden. Här finns texter om Universum, Galaxer, Vintergatan, Stjärnor, Stjärnbilder, Solen, Solsystemet, Planeterna, Jorden, Årstider, Dag och natt, Asteroider, Kometer, Meteorer, Månen, Månens faser, Månfärder, Månpromenad och Rymdfärder.

Eleverna får utveckla sin skrivförmåga genom att läsa en enkel faktatext och därefter skriva en egen text med hjälp av stödord. Eleverna tränar på att skriva texter med fullständiga meningar, med stor bokstav och punkt. De får även använda ämnesspecifika ord och begrepp.

Skriv och lär - Sol, måne och stjärnor passar utmärkt för att läggas in på elevernas arbetsschema i svenska eller till klassens undervisning i NO år 1 - 3. Läromedlet är även lämpligt för specialundervisning för elever med särskilda behov i högre åldrar, samt för nyanlända elever.