Förlagets beskrivning

Enligt Lgr 22 och kursplanerna i SO ska eleverna arbeta med jordgloben, namn och läge på världsdelarna och världshaven, samt på länder och platser som är betydelsefulla för eleven, jordgloben, analoga och digitala kartor samt storleksrelationer och väderstreck.

I Skriv och lär - Länder, flaggor och kända platser får eleverna läsa sakprosatexter om 25 länder och deras flaggor, samt kända platser och sevärdheter som vi möter i dessa länder. Här finns texter om bl a. Egypten och pyramiderna, USA och Frihetsgudinnan, Peru och Machu Picchu, Turkiet och Blå moskén, samt Kina och den kinesiska muren.

Eleverna får utveckla sin skrivförmåga genom att läsa en enkel faktatext och därefter skriva en egen text med hjälp av stödord. Eleverna tränar på att skriva texter med fullständiga meningar, med stor bokstav och punkt. De får även använda ämnesspecifika ord och begrepp.

Skriv och lär - Länder, flaggor och kända platser passar utmärkt för att läggas in på elevernas arbetsschema i svenska eller till klassens undervisning i SO år 1 - 3. Läromedlet är även lämpligt för specialundervisning för elever med särskilda behov i högre åldrar, samt för nyanlända elever.