Förlagets beskrivning

Enligt Lgr 22 och kursplanerna i SO och NO ska eleverna arbeta med livets uppkomst, växternas, djurens och människans utveckling, evolutionen, några berättelser om hur naturvetenskaplig kunskap vuxit fram, samt människor bakom de naturvetenskapliga upptäckterna.

I Skriv och lär - Urtidsdjur och de första människorna får eleverna läsa 25 enkla sakprosatexter, samt skriva egna texter som de kan samla till en egen bok om urtiden. Här finns texter om bl a. Allt från början, Livets födelse, Livet i havet, De första fiskarna, Kräldjurens tid, Dinosaurier, Däggdjuren tar över, Gryningshäst, Grottbjörn, Smilodon, De första människorna, Neandertalare, Homo sapiens, Fossil, samt Darwin och evolutionen.

Eleverna får utveckla sin skrivförmåga genom att läsa en enkel faktatext och därefter skriva en egen text med hjälp av stödord. Eleverna tränar på att skriva texter med fullständiga meningar, med stor bokstav och punkt. De får även använda ämnesspecifika ord och begrepp.

Skriv och lär - Urtidsdjur och de första människorna passar utmärkt för att läggas in på elevernas arbetsschema i svenska eller till klassens undervisning i NO år 1 - 3. Läromedlet är även lämpligt för specialundervisning för elever med särskilda behov i högre åldrar, samt för nyanlända elever.