Förlagets beskrivning

• Innehåller 30 skrivövningar
• Skrivövningarna innehåller böjning av substantiv, adjektiv och verb, sammansatta ord, svara på frågor till texter, återberätta texter skriftligt m.m.
• Många skrivövningar är specifikt inriktade på skrivning av två och tre konsonanter i början av ord. Detta underlättar skrivinlärningen för elever med läs- och skrivsvårigheter, särskoleelever och elever med svenska som andraspråk.