Förlagets beskrivning

Välj vilket tema du vill fördjupa dig i och följ med på en resa genom historien. I Sju historiska teman presenteras allt från mat och resande till arkitektur och uppfinningar. Varje tema beskrivs på ett konkret och inspirerande sätt, som lockar till diskussion och egen "forskning". Till varje tema finns också aktiverande uppgifter.

Sju historiska teman lämpar sig för gymnasieskolan och för grundskolans senare del, som fördjupning för elever med speciella intressen och/eller yrkesplaner.