Förlagets beskrivning

Singma för mellanstadiet. Att ge elever goda grundkunskaper i matematik, självförtroende, nyfikenhet och intresse att lära mer det är några av matematikundervisningens viktigaste uppgifter.