Förlagets beskrivning

I Siffror och symboler 2 får eleverna arbeta vidare med uppgifter inom talområdet 0 – 1000.

Med hjälp av siffror och symboler får eleverna träna på naturliga tal, positionssystemet och tiobassystemet, symboler för tal i olika kulturer genom historien, enkla tal i bråkform, de fyra räknesätten, huvudräkning och överslagsräkning, matematiska likheter, talföljder och mönster, proportionella samband samt problemlösning i elevnära situationer.