Förlagets beskrivning

I Siffror och symboler 1 får eleverna arbeta med uppgifter inom talområdet 0 – 100.

Med hjälp av siffror och symboler får eleverna träna på naturliga tal, positionssystemet och tiobassystemet, symboler för tal i olika kulturer genom historien, del av antal, addition och subtraktion, likhetstecknets betydelse, talmönster, dubbelt - hälften samt problemlösning i elevnära situationer.