Förlagets beskrivning

Den digitala interaktiva versionen av Service och bemötande i arbetslivet. Den digitala versionen innehåller både läroboken och arbetsboken och läromedlet är inläst.

Service och bemötande i arbetslivet består av en lärobok och en arbetsbok som är lämpliga för kursen Service och bemötande 1. Läroboken innehåller lättlästa faktatexter med både bilder och berättelser kring vardagen och arbetslivet. I arbetsboken finns olika typer av uppgifter för eleverna att arbeta med relaterade till läroboken. 

Passar för elever på gymnasiesärskolan och Lärvux samt andra i behov av lättläst material i ämnet.