Förlagets beskrivning

BAS är en ny serie arbetsböcker där eleverna får träna på grundläggande färdigheter. Allt är i fyrfärg och formatet är A4. Ser du? är två böcker där eleverna får arbeta med uppgifter som testar den visuella perceptionen och det finns också övningar som tränar finmotoriken. I serien ingår också ett häfte med sifferträning där eleverna får spåra och träna på att skriva våra tio olika siffror.