Förlagets beskrivning

Sedlar och mynt 2 får eleverna arbeta vidare med uppgifter inom talområdet 0 – 1000.

Med hjälp av våra nya svenska sedlar och mynt får eleverna träna på naturliga tal, positionssystemet och tiobassystemet, tal i utvecklad form, enkla tal i bråkform, de fyra räknesätten, huvudräkning och överslagsräkning, rimlighetsbedömning, matematiska likheter, talföljder och mönster, proportionella samband samt problemlösning i elevnära situationer.