Förlagets beskrivning

Samhällskunskap - så klart! är en samhällskunskapsbok för gymnasiesärskolan, anpassad till reformen 2013.

Med en tydlig text, ordförklaringar och konkreta exempel förklaras innehållet i kursen. Berättelser och bilder levandegör materialet, och fokus läggs bland annat på frågor om jobb och personlig ekonomi.

Boken är framtagen i samarbete med Specialpedagogiska Skolmyndigheten.

Samhällskunskap - så klart! passar dig som:


  • Undervisar i samhällskunskap på gymnasiesärskolan
  • Vill ha en bok med tydlig struktur