Förlagets beskrivning

Case management, boendestöd, återhämtningsprocessen och stigmatisering är några av de kunskapsområden som tas upp i Samhällsbaserad psykiatri.

Förutom att innebörden i områdena beskrivs, visas också på konsekvenser och orsaker utifrån brukarperspektivet.