Förlagets beskrivning

Samhällsbaserad psykiatri beskriver den öppna psykiatriska verksamheten som bedrivs av kommuner, landsting och regioner.

Författarna lägger tonvikten på personalens attityder och förhållningssätt till psykisk hälsa och ohälsa samt till personer med psykisk funktionsnedsättning.