Förlagets beskrivning

Övningsbok med övningar på kapitlens grammatik, ordkunskap och fraser - lärarhandledning med kommentarer, metodiska tips och tester på kapitlen. Kapitlens teman fördjupas med realiatexter som bl.a. behandlar samhällsnyttig information, sociala koder och svenska traditioner. Språket är vardaglig idiomatisk standardsvenska med vuxet tilltal, främst i dialogform för att tillhandahålla fraser och uttryck som underlättar den egna kommunikationen. I realiatexter och faktarutor är språket enkel standardsvenska av något formellare karaktär.