Förlagets beskrivning

I Så kunde man tro förr får eleverna arbeta med både vikingarnas asatro och den samiska religionen.
Enligt kursplanen i religion ska eleverna kunna beskriva några grundläggande drag i fornskandinavisk och äldre samisk religion. De ska även känna till några berättelser från dessa religioner och kunna ge exempel på hur fornskandinavisk religion kan iakttagas i dagens samhälle.