Förlagets beskrivning

Så kan man tro 3l tar upp frågan - Hur gick det sedan? Hur har hinduismen och buddhismen utvecklats och förändrats under århundradens lopp? Dessutom behandlas i denna del icke-religiösa livsåskådningar som t.ex. humanism och ateism. Läromedlet tar även upp begreppen etik och etiska frågor.